Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden
ID: 880   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/880

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Grote Markt 3 (Diest)
Bak- en zandstenen dwarshuis, dagtekenend van circa 1700.