Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Bois Sint-Pierre en hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
88011
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88011

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamde "Villa Bois St.-Pierre" en bijhorende hoeve, in kaart gebracht als "Hoeve van baron Lefebvre" (midden 19de eeuw), "Domein Warmont Cocambre", en "Kasteel Gauthier", naar de eigenaar, thans nog in bezit van de familie Gauthier de Rasse.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Bois Saint-Pierre en hoeve

Koekamerstraat 1-2, 3 (Ronse)
Nummer 1. Gesloten hoeve, vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw aangebouwd tegen kasteel, met afsluitingsmuur en dwarsschuur. Nummer 2. Dienstwoning bij kasteel, namelijk voormalig jachthuis, door middel van jaarankers in blinde straatgevel gedateerd 1869, doch reeds getekend op Poppkaart van 1862. Nummer 3. Kasteel van twee bouwlagen onder zadeldaken op U-vormige plattegrond, aan de straatzijde uitziend op binnenplaats met bovengenoemde hoevegebouwen. Grote aangelegde tuin, toegankelijk via ijzeren hek aan ijzeren hekstijlen. Een populierendreef leidt naar Schorissesteenweg.