Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Bois Sint-Pierre en hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 88011   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88011

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamde "Villa Bois St.-Pierre" en bijhorende hoeve, in kaart gebracht als "Hoeve van baron Lefebvre" (midden 19de eeuw), "Domein Warmont Cocambre", en "Kasteel Gauthier", naar de eigenaar, thans nog in bezit van de familie Gauthier de Rasse.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Bois Sint-Pierre en hoeve

Koekamerstraat 1-2, 3 (Ronse)
Zogenaamde "Villa Bois St.-Pierre" en bijhorende hoeve, in kaart gebracht als "Hoeve van baron Lefebvre" (midden 19de eeuw), "Domein Warmont Cocambre", en "Kasteel Gauthier", naar de eigenaar, thans nog in bezit van de familie Gauthier de Rasse.