Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ensemble gevormd door de Sint-Martinuskerk, het kerkhof, het klooster en de pastorie

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8803
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8803

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: toren en omgeving met de kerk, klooster, pastorie en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1980  ID: 1545

Beschrijving

Het ensemble gevormd door de parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof, het klooster en de school van de zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie en de pastorie van de Sint-Martinusparochie met hun onmiddellijke omgeving, is beschermd als monument.Waarden

Het ensemble gevormd door de Sint-Martinuskerk, het klooster, de pastorie, het kerkhof en hun onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Klooster en school van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Edelareberg 61, 61A-B, 59A, 59C (Oudenaarde)
Gebouwen met L-vormige opstelling, volgens documenten in het klooster opgericht in 1897; nieuwe vleugel, vermoedelijk de nog bestaande neogotische vleugel, van 1902. Aan de straatkant afgesloten door bakstenen muur voorzien van drie rondboognissen met reliëfs met staties van de kruisweg, daterend van 1902. Zuidwestelijke vleugel, aan de Kerklosstraat, in de vorm van twee burgerhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder verspringende zadeldaken, daterend uit eind 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus

Edelareberg zonder nummer (Oudenaarde)
Plattelandskerkje fraai gelegen op de helling van de Edelareberg met omringend kerkhof en geflankeerd door klooster en pastorie. Vermoedelijk dateren de oudste delen van de huidige kerk nog uit de 13de eeuw.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Edelareberg 63 (Oudenaarde)
Pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van 1876, gelegen in hellende tuin met in 1964 vernieuwde lage straatmuur naar ontwerp van Albert Mas aansluitend bij kerkhofmuur; middenpad met trap leidend naar voordeur.