Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Eutropius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
88063
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88063

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ingeplant op een kleine heuvel ten westen van de oude Leie met nog omringend kerkhof, met lage bakstenen ommuring.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Eutropius met kerkhof

Ardense Jagersstraat-Gottem zonder nummer (Deinze)
Mogelijk is de vierkante onderbouw van de kruisingstoren van romaanse oorsprong. Behouden vroeggotisch koor en transept van het eenbeukig kruiskerkje vermoedelijk uit eind 13de eeuw. Achthoekige klokkenkamer van Lediaanse steen toegevoegd eind 14de tot 15de eeuw. In 1951-53, huidig eenbeukig schip van vijf traveeën gebouwd naar ontwerp van architect G.J. Callens en ingeplant op een kleine heuvel ten westen van de oude Leie met nog omringend kerkhof, met lage bakstenen ommuring en verschillende graftekens.