Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met losse bestanddelen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8807
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8807

Besluiten

Hoeve met losse bestanddelen, erf en omgeving
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5642

Beschrijving

Dit dorpsgezicht omvat de hoeve met losstaande bestanddelen met de landelijke omgeving van de hoeve, ingeplant in een heuvelachtig weiland. Hoeve en omgeving zijn zowel historisch als functioneel onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De hoeve met omgeving is sinds 09/07/2003 beschermd. In het oorspronkelijke besluit waren de perceelsnummers van het monument en het dorpsgezicht omgewisseld. In 2014 werd deze administratieve fout rechtgezet.Waarden

De landelijke omgeving van de hoeve met losse bestanddelen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De hoeve is ingeplant in een schitterend kader van heuvelachtig weiland, dat niet alleen functioneel aansluit bij de hoeve en de typologische identiteit ervan onderstreept, maar dat bovendien de beeldbepalende karakteristieken van de bebouwing ondersteunt en via doorzichten naar de bossen in de wijde omgeving zelf een bijzondere esthetiek vertoont. Het ruimtelijk kader van het hoevecomplex is uitgesproken gaaf en de samenhang tussen bebouwing en omgeving is representatief voor de ontginnings- en nederzettingsvormen in de streek.

historische waarde

De hoeve is ingeplant in een schitterend kader van heuvelachtig weiland, dat niet alleen functioneel aansluit bij de hoeve en de typologische identiteit ervan onderstreept, maar dat bovendien de beeldbepalende karakteristieken van de bebouwing ondersteunt en via doorzichten naar de bossen in de wijde omgeving zelf een bijzondere esthetiek vertoont. Het ruimtelijk kader van het hoevecomplex is uitgesproken gaaf en de samenhang tussen bebouwing en omgeving is representatief voor de ontginnings- en nederzettingsvormen in de streek.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Veurs 81 (Voeren)
Deze hoeve in het oude gehucht Veurs dateert in kern waarschijnlijk uit de 18de eeuw, maar getuigt van een levendige bouwevolutie. De kernen in vakwerk werden in een vroeg stadium verbouwd en uitgebreid.

Is de omvattende bescherming van

Veekeringen van meidoorn

Veurs zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden en beweide hoogstamboomgaarden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.