Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Alexianenklooster

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-03-1979 tot heden
ID: 8808   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8808

Besluiten

Sint-Amanduskapel, 17de-eeuws gebouw, barokpoortje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-03-1979  ID: 1250

Beschrijving

Het alexianenklooster, met onder andere de Sint-Amanduskapel, het 17de-eeuws gebouw ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje, is beschermd als stadsgezicht.


Waarden

De Sint-Amanduskapel, het 17de-eeuws gebouw ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje met hun omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Alexianenklooster

Sint-Michielsstraat 13 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleven de Alexianen, een broedergemeenschap welke onder meer ook gekend waren onder de naam Schokkebroeders en Cellebroeders, te Gent.

Is de omvattende bescherming van

Oorlogsgedenkteken van de 2de wijk

Oude Houtlei zonder nummer (Gent)
Monument opgericht ter ere van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, geplaatst tegen de gevel van het Sint-Amanduscollege. Het ontwerp is van architect Leon De Keyser en beeldhouwer Henri Thiery. Na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met drie extra panelen voor de namen van deze slachtoffers.