Alexianenklooster

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-03-1979 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Michielsstraat, Oude Houtlei
Locatie Oude Houtlei zonder nummer, Sint-Michielsstraat 13 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/107.1
  • 4.02/44021/220.1
  • DO000564
  • OO001380

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Alexianenklooster

Sint-Michielsstraat 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleven de Alexianen, een broedergemeenschap welke onder meer ook gekend waren onder de naam Schokkebroeders en Cellebroeders, te Gent.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Oorlogsgedenkteken van de 2de wijk

Oude Houtlei zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Monument opgericht ter ere van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, geplaatst tegen de gevel van het Sint-Amanduscollege. Het ontwerp is van architect Leon De Keyser en beeldhouwer Henri Thiery. Na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met drie extra panelen voor de namen van deze slachtoffers.

Beschrijving

Het alexianenklooster, met onder andere de Sint-Amanduskapel, het 17de-eeuws gebouw ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje, is beschermd als stadsgezicht.

Waarden

De Sint-Amanduskapel, het 17de-eeuws gebouw ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje met hun omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.