Parochiekerk Sint-Bonifatius

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Munteplein
Locatie Munteplein 3 (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/117.1
  • OO002415

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Bonifatius

Munteplein 3, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde, typisch 19de-eeuwse plattelandskerk met eenvoudige en traditionele platte­grond, in zijn geheel nieuw gebouwd in neoromaanse stijl, ter vervanging van de te klein gewor­den oude dorpskerk aan de Torrekensstraat waarvan het oude kerkhof als begraafplaats behouden bleef.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Bonifatius is met het omringende perceel, met daarop een deels omringende omheiningsmuur en een ijzeren hekken, beschermd als monument.

Waarden

Sint-Bonifatiuskerk met deels omringende muur en ijzeren hek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De kerk vertegenwoordigt als religieus bouwwerk een geslaagde creatie in neoromaanse stijl behorend tot het architecturaal oeuvre van architect E. de Perre-Montigny. Als eenvoudige dorpskerk uit het derde kwart van de 19de eeuw bezit het gebouw fraaie verhoudingen in aanleg, volume en opstand met smaakvol uitgewerkte details. De polychrome neogotische beschildering bewaard in het koor en op de wanden achter de zijaltaren getuigt van kunstzinnig vakmanschap evenals andere interieurelementen zoals de koorglasramen en het kerkmeubilair zoals de beschilderde altaren en tabernakel, de gesculpteerde preekstoel en communiebank van Hauman.

historische waarde

De 1865 gedateerde kerk, in zijn geheel opgericht naar ontwerp van 1863 van architect E. de Perre-Montigny en voltooid in 1867, is conceptueel en stilistisch een representatief en vrij gaaf bewaard voorbeeld van een bescheiden plattelandskerk van bak- en natuursteen in neostijl uit het derde kwart van de 19de eeuw. Afgezien van een aantal oudere gepolychromeerde beelden afkomstig van de oude parochiekerk bewaart de kerk een belangrijk deel van zijn originele binnenafwerking en kerkmeubilair; de neogotische polychromie is daarvan zeer illustratief voor de bouwperiode en vormt stilistisch een geheel met de gepolychromeerde altaren, het opvallende tabernakel. Voor de kleine landelijke dorpskern van Munte en de onmiddellijke omgeving ervan is de parochiekerk met zijn deels bewaarde omringende muur en ijzeren hek, een essentiële component als verheven en centraal gelegen dominante constructie en als hoofdgebouw van een verplaatst dorpscentrum.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.