Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning Pieter De Bruyne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 88091   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88091

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het oorspronkelijke neoclassicistische burgerhuis werd in 1972 door Pieter De Bruyne volledig heringericht en uitgebreid tot eigen woning, toonzaal en kantoor.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Pieter De Bruyne

Stationsstraat 16 (Aalst)
Het oorspronkelijke neoclassicistische burgerhuis werd in 1972 door Pieter De Bruyne volledig heringericht en uitgebreid tot eigen woning, toonzaal en kantoor.