Beschermd cultuurhistorisch landschap

Grootbroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-01-1978 tot heden

ID: 881   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/881

Besluiten

Grootbroek
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1978  ID: 1153

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het beemdenlandschap het Grootbroek met centraal een grote vijver die gevoed wordt door de Marbaise.
Het gebied heeft een grote ornithologische waarde.Waarden

Het Grootbroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu ornithologische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven

Korbeek-dijle (Bertem), Huldenberg, Neerijse, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode (Huldenberg), Heverlee (Leuven), Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), Overijse (Overijse)
De ankerplaats ‘Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven’ beslaat zo’n 2067 ha. De ankerplaats omvat de vallei van de Dijle stroomopwaarts van Leuven tot aan de grens met Wallonië in Ottenburg, en de vallei van de Laan, van haar monding in de Dijle tot aan de taalgrens in Tombeek. De Dijle is een rivier met oeverwallen en komgronden en met een nog bijna natuurlijke, sterk meanderende loop in een vaak kleinschalig beemdenlandschap met bosjes en struwelen. De aanwezigheid van water in rivieren en vijvers en een grote variatie aan vegetaties met botanische waarde karakteriseren deze valleien die ook ornithologisch van groot belang zijn. Doorheen de valleien vind je kastelen, speelhoven, priorijen en vierkantshoeves, maar ook industrieel-archeologisch relicten van oude spoor- en tramwegen en een sanatorium met modernistische architectuur en tuinaanleg.