Vrije lagere school

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Munteplein
Locatie Munteplein 5 (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/118.1
  • OO002416

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vrije lagere school en bijhorend klooster

Munteplein 5, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Achter het kloosterhuis, dat paalt aan de straat, zijn enkele bijgebouwen, de speelplaats en het schoolgebouw gelegen. Het ontwerp van de schoolgebouwen en klooster werd gemaakt door architect Vande Velde uit Oudenaarde. De school opende op 1 september 1905.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De vrije lagere school, voormalig kloosterhuis en dorpsschool, is met inbegrip van de bijgebouwen, de speelplaats en de tuinmuur beschermd als monument.

Waarden

Voormalig kloosterhuis en dorpsschool met aanhorigheden (bijgebouwen, speelplaats en tuinmuur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als kleinschalige lagere katholieke dorpsschool met kloosterhuis opgericht in 1905 door de pastoor binnen de pastorietuin, is het een zeer illustratief voorbeeld voor de onderwijsgeschiedenis van de gebruikelijke initiatieven die in die periode voor de organisatie van het katholiek onderwijs werden genomen door de parochiale overheid in samenwerking met bestaande kloosterorden.
Typologisch en stilistisch zijn het bakstenen kloosterhuis met eclectische voorgevel en de bijbehorende school, gebouwd als architecturaal geheel in 1905 naar ontwerp van architect Vande Velde uit Oudenaarde, een representatief en goed bewaard exemplaar van dit gebouwtype uit het begin van de 20ste eeuw. De speelplaats en tuinmuur met aangebouwde bijgebouwen en speelgalerij zijn kenmerkende aanhorigheden die van bij het begin bij de school waren geconcipiëerd.
Het kloosterhuis is uitzonderlijk door zijn authentiek karakter met originele binnenindeling en aankleding waarbij de huiskapel met karakteristieke neogotische polychromie tevens getuigt van de oorspronkelijk religieuze functie van de woning.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.