Beschermd monument

Hoeve

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

ID
8811
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8811

Besluiten

Geografisch pakket Munte
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2000  ID: 3546

Beschrijving

De voormalige hoeve, later omgevormd tot twee huisjes en een bakhuis, is beschermd als monument.Waarden

Voormalige hoeve, thans twee huisjes en bakhuis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het vroeger hoevetje met losse bestanddelen in gewitte baksteenbouw is een zeldzaam geworden voorbeeld van het klein type boerenhuis met zijn kenmerkende aanhorigheden zoals het bakhuis, dat zijn authentiek voorkomen nog bewaart. De locatie enerzijds binnen een directe omgeving met zuiver agrarisch karakter en anderzijds onmiddellijk in het gezichtsveld van het dorpscentrum, verhogen in sterke mate de documentaire waarde van dit type woning.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Zink 1 (Merelbeke)
Kleine aanvankelijke hoeve van het type met losse bestanddelen, vlakbij het Munteplein ingeplant aan de buitenstraatbocht van Zink op afhellend terrein en omgeven door onbebouwde terreinen met zuiver agrarisch karakter.