Kasseiweg

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Torrekensstraat, Zink, Ruspoel, Munteplein
Locatie Munteplein, Ruspoel, Torrekensstraat, Zink (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/120.1
  • OO002419

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg

Torrekensstraat zonder nummer, Zink zonder nummer, Ruspoel zonder nummer, Munteplein zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Het gekasseide wegdek van Munteplein en begin van Ruspoel is een onderdeel van een historisch wegenpatroon in Munte en affirmeert sterk het historisch karakter van het huidig dorpscentrum van Munte, geconcentreerd aan het Munteplein.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De kasseiweg, gelegen in de straten Munteplein, Ruspoel en Zink, en aan het begin van de Torrekensstraat, is beschermd als monument.

Waarden

Kasseiwegen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het gekasseid wegdek van Munteplein en het gedeelte van Ruspoel zijn een onderdeel van een historisch wegenpatroon dat de kouterrug van Munte dwarst en dat tevens het historisch karakter van de dorpskern ondersteunt.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.