Beschermd monument

Kasseiweg

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden
ID: 8812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8812

Besluiten

Geografisch pakket Munte
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2000  ID: 3546

Beschrijving

De kasseiweg, gelegen in de straten Munteplein, Ruspoel en Zink, en aan het begin van de Torrekensstraat, is beschermd als monument.Waarden

Kasseiwegen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het gekasseid wegdek van Munteplein en het gedeelte van Ruspoel zijn een onderdeel van een historisch wegenpatroon dat de kouterrug van Munte dwarst en dat tevens het historisch karakter van de dorpskern ondersteunt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg

Munteplein zonder nummer, Ruspoel zonder nummer, Torrekensstraat zonder nummer, Zink zonder nummer (Merelbeke)
Het gekasseide wegdek van Munteplein en begin van Ruspoel is een onderdeel van een historisch wegenpatroon in Munte en affirmeert sterk het historisch karakter van het huidig dorpscentrum van Munte, geconcentreerd aan het Munteplein.