Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Blasiuskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 88127   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88127

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige "St.-Blasiuskapel". Gelegen in de straatbocht en beschaduwd door vier linden. Gecementeerde en witgeschilderde bakstenen kapel onder zadeldakje (pannen) met smeedijzeren kruis. Houten rondboogdeur met bovenlicht. In geveltop, sierlijk anker met jaartal 1776 en initialen TVDB. Op altaar polychroom plaasteren beeld van H. Jozef met Kind ter vervanging van het St.-Blasiusbeeld, tAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Blasiuskapel met linden

Kouteren zonder nummer (Zwalm)
Bakstenen kapel onder zadeldakje met smeedijzeren kruis, gedateerd 1776 en beschaduwd door vier linden.