Huis Erve de Stove

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Pontstraat, Stoofstraat
Locatie Pontstraat 2, Stoofstraat zonder nummer (Aalst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/170.1
  • 4.01/41002/323.1
  • OO000612

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis Erve de Stove

Pontstraat 2, Stoofstraat zonder nummer, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Ligging op de hoek van Sint-Martensplein met hierop uitziende aanhorigheden. Aan Pontstraat: dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder afgesnuit zadeldak (kunstleien), gecombineerd met schilddak over de drie traveeën van de zijgevel.

Beschrijving

De bescherming omvat het huis Erve De Stove met al zijn bijgebouwen en aanhorigheden rond de binnenplaats en de poort die uitgeeft in de Stoofstraat.

Waarden

Huis Erve de Stove met binnenhof, bijgebouwen en inrijpoort in de Stoofstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van een in oorsprong laat-15de-eeuwse of mogelijk nog oudere patriciërswoning, genaamd "Erve de Stove" naar middeleeuwse "stoven" of publieke badhuizen, bestaande uit rond een binnenhof gegroepeerde gebouwen, aangepast en verbouwd in de 17de, 18de en 19de eeuw.

historische waarde

van de hoofdbouw met aan straatzijde gedecapeerde baksteengevel op kalksteenplint met speklaag, hoek- en negblokken van herbruikte zandsteen, met deur in neorococostijl uit de tweede helft van de 19de eeuw, met aan de binnenhofzijde een bakstenen 17de-eeuwse trapgevel met aangepaste vensterindeling en rondboogdeur met natuursteenomlijsting.

historische waarde

van de dienstgebouwen met aan de straatzijde een blinde gevel met korfboogpoort, omlijst met zandsteen en met jaarinspcriptie 1749, met aan de binnenhofzijde vensters met zandstenen negblokken en houten kruiskozijnen en een 19de-eeuws wagenhuis met korfboogpoorten en pilastergeledingen.

historische waarde

van de schuur tussen puntgevels met verlaagd aandak en het wagenhuis met 19de-eeuwse gevelindeling en korfboogpoorten tussen pilasters.

historische waarde

van de rondbogige 18de-eeuwse kalkstenen inrijpoort in de Stoofstraat.

artistieke waarde

van de zich binnenin het woonhuis hoek Pontstraat-Priester Daensplein bewaarde interieurelementen, zoals 18de-eeuwse schilderingen op doek.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.