Beschermd cultuurhistorisch landschap

Doornzele Dries

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-06-1992 tot heden

ID: 8818   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8818

Besluiten

Doornzele Dries
definitieve beschermingsbesluiten: 30-06-1992  ID: 2444

Beschrijving

De Doornzeledries te Evergem is beschermd als landschap. De als monument beschermde Doornzelemolen maakt ook deel uit van het beschermde landschap.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische en historische waarde van de Doornzeledries als volgt:

esthetische waarde: Doornzele is vooral bekend om zijn mooie en goed bewaarde dries. In de schaduw van de bomen die de dries afzomen heerst een landelijke rust. De Sint-Petrus- en Pauluskerk is door haar centrale ligging een dominant element in het aanschouwen van de dries. De westzijde wordt beheerst door de molenwal met bakstenen romp.

historische waarde: het gehucht Doornzele is één der oudste nederzettingen van Evergem en zou etymologisch wijzen op een Frankische hoeve (sala) in een doornige streek. Bij de cisterciënzerabdij van Doornzele (1234-1796) groeide een gehucht rond een dries. De omwonenden kregen deze oppervlakte in gemeenschappelijk vruchtgebruik. Op de dries bestonden volgens het gewoonterecht twee prerogatieven: het plantrecht en het weiderecht. In het drieslandschap is het verschil in bodemgebruik nog duidelijk visueel waarneembaar. De beplante delen (delen met plantrecht) bevinden zich rondom het centrale, niet-beplante deel van de dries. Het weiderecht wordt door de omwonenden niet meer gebruikt. Zowel onder de bomen als op het centrale deel groeit er gras. Het maaien gebeurt nu door de gemeente. Naast de nog visuele herkenbaarheid van plant- en weiderecht is het feit dat de dries in oppervlakte nagenoeg ongewijzigd is gebleven een belangrijk gegeven.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000832, Doornzeledries (G. Van der Linden, 1992).


Waarden

De Doornzele Dries is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus

Doornzele Dries zonder nummer (Evergem)
Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus, gelegen midden de dries met ten westen voor de kerk, het kerkhof en achter het oostelijk koor, de pastorie van 1964.


Twee gekandelaarde linden Doornzele Dries

Evergem (Evergem)
Halverwege de oostelijke helft van Doornzele Dries staan twee gekandelaarde linden. In 2008, op het moment van de inventarisatie, waren de lindes net gesnoeid. Het is niet echt duidelijk waarom deze bomen hier op deze plaats zijn geplant. Gezien hun inplanting, centraal op het grazige deel van de dries, zijn ze echter wel beeldbepalend.


Windmolen Doornzelemolen

Doornzele Dries zonder nummer (Evergem)
De oorspronkelijke houten staakmolen, opgericht voor 1414, behoorde toe aan de abdij van Doornzele tot 1598, na de refuge van de kloosterlingen naar Gent. In 1839 vervangen door een stenen windmolen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Doornzele Dries

Evergem (Evergem), Gent (Gent)
De Doornzeledries vormt het centrum van Doornzele, ontstaan als gehucht rond de dries bij de cisterciënzerabdij van Doornzele (1234-1796). In het drieslandschap zijn het historisch plant- en weiderecht van de omwonenden nog duidelijk herkenbaar.