Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 88206   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88206

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen burgerhuis in de rij uit het interbellum, volgens kadasterarchief daterend van 1934. Bruinbakstenen modernistische gevel met twee vensterregisters met rechthoekige muuropeningen, op de begane grond met merkwaardig uitgewerkte middenstijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Hekkerstraat 11 (Wetteren)
Bakstenen burgerhuis uit het interbellum, volgens kadasterarchief daterend van 1934. Bakstenen modernistische gevel met twee vensterregisters met rechthoekige muuropeningen, op de begane grond met merkwaardig uitgewerkte middenstijl.