Grafkapel Monseigneur Lambrecht

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Welden
Straat Monseigneur Lambrechtstraat
Locatie Monseigneur Lambrechtstraat zn (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/299.1
  • 4.01/45035/423.1
  • 4.01/45035/424.1
  • OO003089

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

De parochiekerk Sint-Martinus gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter. Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel van Monseigneur Lambrecht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De grafkapel van Monseigneur Lambrecht is beschermd als monument.

Waarden

De grote graftekens ontstaan als gevolg van de wet van 23 priarial an XII (12 juni 1804) waarbij het mogelijk wordt om op begraafplaatsen een eigen perceel aan te kopen, een grafteken op te richten en te behouden ten eeuwigen dage. De graftekens zijn representatief voor de 19de-eeuwse standenmaatschappij. Enkel adel en burgerij konden zich een dergelijk graf veroorloven. De grafkapellen wijzen op de eeuwenoude relatie tussen kerk, begraafplaats en dorpsgemeenschap.

De grafkapel van Monseigneur Lambrecht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

Unieke octagonale kapel of baldakijn, ingezegend op 3 augustus 1891 ter nagedachtenis van de in Welden geboren Mgr. Lambrecht, bisschop van Gent. Het bakstenen gebouw is een representatief voorbeeld van de algemene neostijl naar ontwerp van architect S. Mortier. Onder het baldakijn staat een calvarie opgesteld, evenals de typische grafplaat van Mgr. Lambrecht met inscriptie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.