Beschermd monument

Kasseiweg Jagerij

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 8829   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8829

Besluiten

Jagerij en kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4245

Beschrijving

De kasseiweg 'Jagerij' is beschermd als monument.


Waarden

De 'Jagerij', kasseiweg met inbegrip van de bennen, vervat in het openbaar domein, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieelarcheologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

historische waarde

Deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw, werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

sociaal-culturele waarde

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zéér karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Jagerij

Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)
Deze kasseiweg is nog één van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegveharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen.