Parochiekerk Sint-Hilarius

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mullem
Straat Mullemstraat
Locatie Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/109.1
  • OO002093

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Hilarius

Mullemstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde kerk, gewijd aan Sint-Hilarius, met in kern Romaanse kruisingstoren met deels ommuurd kerkhof gelegen in het uiterste westen van de gemeente, aan de rand van de moerassige weiden.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Hilarius is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Hilariuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.