Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hilarius

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden
ID: 8832   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8832

Besluiten

Parochiekerken Sint-Andreas, Sint-Danneels, Sint-Goriks en Sint-Hilarius
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1943  ID: 92

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Hilarius is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Hilariuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Hilarius

Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiƫnteerde kerk, gewijd aan Sint-Hilarius, met in kern Romaanse kruisingstoren met deels ommuurd kerkhof gelegen in het uiterste westen van de gemeente, aan de rand van de moerassige weiden.