Beschermd monument

Stadhuis Oudenaarde

Beschermd monument van 18-02-1944 tot heden

ID: 8833   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8833

Besluiten

Stadhuis Oudenaarde en koninklijke fontein
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1944  ID: 111

Beschrijving

Het stadhuis van Oudenaarde is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis te Oudenaarde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.