Beschermd monument

Koninklijke fontein

Beschermd monument van 18-02-1944 tot heden

ID
8838
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8838

Besluiten

Stadhuis Oudenaarde en koninklijke fontein
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1944  ID: 111

Beschrijving

De koninklijke fontein is beschermd als monument.Waarden

De koninklijke fontein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Koninklijke fontein

Markt zonder nummer (Oudenaarde)
Eerste openbare watervoorziening in de stad, met water afkomstig van de bronnen van Edelare. De eerstesteenlegging van de fontein vond plaats op 25 september 1676 en werd meermaals hersteld en aangepast. Achthoekig gelobd grondplan met twee boven elkaar geplaatste arduinen bekkens gesculpteerd in de vorm van mosbegroeiing met verwerking van waterspuwerskoppen en bekroond met topstuk gevormd door drie bronzen dolfijnen waaruit water spuit.