Beschermd monument

Koninklijke fontein

Beschermd monument van 18-02-1944 tot heden

ID: 8838   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8838

Besluiten

Stadhuis Oudenaarde en koninklijke fontein
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1944  ID: 111

Beschrijving

De koninklijke fontein is beschermd als monument.Waarden

De koninklijke fontein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Koninklijke fontein

Markt zonder nummer (Oudenaarde)
Opgericht met steun van Lodewijk XIV in 1675-77 (jaaropschrift 1676). Eerste openbare watervoorziening in de stad, met water afkomstig van de bronnen van Edelare, oorspronkelijk naar de fontein geleid door buizen van lood, hout en terracotta. De eerstesteenlegging van de Koninklijke Fontein vond plaats op 25 september 1676.