Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Breedhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 88391   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88391

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Knokstraat 2 (Aalter)

Huis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); uit de 19de eeuw. Beraapte gevel op gecementeerde plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Knokstraat 2 (Aalter)
Huis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); uit de 19de eeuw. Beraapte gevel op gecementeerde plint.