Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwehospitaal: hoofdgebouw, paviljoen, kapel en kloostergang

Beschermd monument van 13-07-1945 tot heden
ID: 8841   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8841

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-1945  ID: 130

Beschrijving

De bescherming omvat het hoofdgebouw, het paviljoen, de kapel en de kloostergang van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.Waarden

De oude delen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, namelijk het hoofdgebouw, het paviljoen, de kapel, de kloostergang, zijn beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
Gesticht als "Hospitalis Aldenardensis", een toevluchtsoord voor pelgrims en reizigers door priester Arnulfus circa 1200 buiten de stadsmuren, bij de Beverepoort confer oudste oorkonde van 1202 waarbij door graaf Boudewijn IX een "molenstede" geschonken werd bij de Einepoort.

Is de omvattende bescherming van

Parterre met decoratieve randpalmaanplanting Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
De pandhof van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal is sierlijk aangelegd met verschillende buxusparterres met onder andere enkele cirkelmotieven.