Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwehospitaal: hoofdgebouw, paviljoen, kapel en kloostergang

Beschermd monument van 13-07-1945 tot heden

ID
8841
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8841

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-1945  ID: 130

Beschrijving

De bescherming omvat het hoofdgebouw, het paviljoen, de kapel en de kloostergang van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.Waarden

De oude delen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, namelijk het hoofdgebouw, het paviljoen, de kapel, de kloostergang, zijn beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parterre met decoratieve randpalmaanplanting Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
De pandhof van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal is sierlijk aangelegd met verschillende buxusparterres met onder andere enkele cirkelmotieven.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersplein 1, Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
Gesticht als "Hospitalis Aldenardensis", een toevluchtsoord voor pelgrims en reizigers door priester Arnulfus circa 1200 buiten de stadsmuren, bij de Beverepoort confer oudste oorkonde van 1202 waarbij door graaf Boudewijn IX een "molenstede" geschonken werd bij de Einepoort.