Beschermd monument

Lakenhal

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden

ID: 8848   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8848

Besluiten

Lakenhal
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 153

Beschrijving

De lakenhal is beschermd als monument.Waarden

Oude Lakenhalle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.