Beschermd monument

Woning In Den Zoeten Inval

Beschermd monument van tot heden

ID
885
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/885

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De woning In Den Zoeten Inval is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning In Den Zoeten Inval

Grote Markt 6 (Diest)
Dwarshuis met twee verdiepingen en barokke halsgevel, gedateerd 1711. Vrij sterk gewijzigde voorgevel op de bekroning na.