Beschermd monument

Huis Het Half Maantje

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden
ID: 8855   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8855

Besluiten

Geografisch pakket Aalst
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3236

Beschrijving

De bescherming omvat het hoekhuis Het Half Maantje dat na het decaperen van de gevelbezetting één van de zeldzaam voorbeelden van met baksteen ingevulde vakwerkbouw bleek te zijn.Waarden

Huis Het Half Maantje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zeldzaam bewaard voorbeeld van met baksteen ingevulde vakwerkbouw van het laatste kwart van de 17de eeuw, bestaande uit twee bouwlagen onder zadeldak, met een mogelijk ouder volume in de Stoofstraat en met oorspronkelijk gewitkalkte, later gecementeerde en nu gedecapeerde gevel, met bij het baksteenparement sporen van de oude witkalklaag.

historische waarde

van de oude benaming "Het Half Maantje", in 1688 ontleend aan een ernaast gelegen gesloopte herberg die reeds in 1444 de benaming "De Maan" en sedert 1626 de naam "Half Maene" droeg.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Het Half Maantje

Pontstraat 10 (Aalst)
Het hoekhuis Het Half Maantje bleek na het decaperen van de gevelbezetting te behoren tot één van de zeldzaam geworden voorbeelden van met baksteen ingevulde vakwerkbouw.