Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hof van Coudenborn en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-02-1979 tot heden
ID: 8857   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8857

Besluiten

Hof van Coudenborn en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-1979  ID: 1233

Beschrijving

Het Hof van Koudenborn, ook Hof van Coudenborn, Hof ter Caude Borne of Boudelo genaamd, is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het Hof van Coudenborn is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu landschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof van Coudenborn en omgeving

Heirweg 53-63, 74-78, zonder nummer, Koudenbormtragel Oostvaart 2-6A, 3-13 (Moerbeke)
De overblijfselen van het Hof van Coudenborn zijn omringd door een landelijke omgeving, die wordt gekenmerkt door hoeven, akkers en weilanden en wordt doorsneden door de Oostvaart (noord - zuid) en de Moervaart (oost - west).

Is de omvattende bescherming van

Coudenbornbrug

Oostvaart zonder nummer (Moerbeke)
De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531 rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien.


Herberg De Drie Koningen

Heirweg 53 (Moerbeke)
Voormalige boerderij-herberg "De Drie Koningen", volgens Van Wilderode van 1711; gelegen bij het kruispunt van Heirweg met Oostvaart, op de hoek van de weg naar de Koudenbormbrug over de Moervaart.


Hoeve met losse bestanddelen

Heirweg 55 (Moerbeke)
Hoeve met losse bestanddelen naast de Coudenbornbrug over de Moervaart. Lang boerenhuis met oostelijk georiënteerde voorgevel ingeplant aan de straat.


Hof van Coudenborn

Heirweg zonder nummer (Moerbeke)
Ruïne van het buitenhof van de cisterciënzerabdij Boudelo in Stekene, daterend uit de 16de en 17de eeuw.


Meershoeve

Heirweg 57 (Moerbeke)
Voormalige boerderij-herberg, volgens kaart van Ph. Vander Maelen (tweede kwart 19de eeuw) zogenaamd "Cabaret Meerschbloem", gebouwd aan de zuidelijke oever van de Moervaart in de nabijheid van een gietijzeren meerpaal met jaartal 1852.


Oostvaart en kasseiwegen

Oostvaart zonder nummer (Moerbeke)
De Oostvaart als vaart en jaagpad of tragel vindt vermoedelijk haar oorsprong in de middeleeuwen. Moerbeke kende toen een klein netwerk van vaarten, waarvan enkel de Oostvaart behouden bleef.