Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Vossem met Voervallei

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/886

Besluiten

Parochiekerk Sint-Paulus en dorpskom van Vossem met de Voervallei
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1687

Beschrijving

De dorpskom van Vossem met de Voervallei is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van Vossem met Voervallei is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Vossem met Voervallei

Dorpsplein, Dorpsstraat, Kerkhofstraat, Kouterstraat (Tervuren)
Het dorpsgezicht van Vossem omvat zowel het landelijk gebied rondom de rivier Voer, als de woonkern gevormd door het Dorpsplein met Sint-Pauluskerk.

Is de omvattende bescherming van

Afspanning In de Posthoorn

Dorpsplein 2 (Tervuren)
De afspanning dateert van 1779, de woning telt vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, de links aansluitende schuur werd heropgebouwd.


Elektriciteitscabine

Dorpsstraat zonder nummer (Tervuren)
Eenvoudige constructie opgetrokken uit rode baksteen, lijstgevel aan de straat doorbroken door een hoger oplopend rechthoekig torentje, kadastraal geregistreerd in 1919.


Gemeentehuis van Vossem met school

Dorpsstraat 36-38 (Tervuren)
Het voormalige gemeentehuis met rechts de aanpalende onderwijzerswoning en achterin de haakse klassenvleugel werden opgericht in de periode 1913-1915 en uitgevoerd in neotraditionele stijl.


Gevelsteen

Dorpsplein 5 (Tervuren)
Gevelsteen van voormalige herberg van 1759, ingewerkt in gebouw van circa 1965.


Herberg In het Canon

Dorpsplein 10 (Tervuren)
De herberg met traditioneel uitzicht, dateert volgens de bewaarde gevelsteen van 1760.


Hof der 12 Apostelen

Kerkhofstraat 2, Lindenberg 1-5 (Tervuren)
Historische hoeve waarvan het huidige gebouwenbestand nog gedeeltelijk opklimt tot de 18de eeuw, sedertdien werd het complex meermaals aangepast en gesplitst.


Huis De Smeth

Dorpsstraat 3 (Tervuren)
Herenhuis met rechts de haakse dienstvleugel met koetshuis, beide kadastraal geregistreerd in 1856 en links het aansluitende bijgebouw van 1890, het ensemble is toegankelijk via een ijzeren hek.


Oorlogsmonument

Dorpsstraat zonder nummer (Tervuren)
Gedenkteken van blauwe hardsteen, uitgewerkt in de vorm van een stèle waarop de afbeelding van een soldaat in basreliëf, opgericht tijdens het interbellum en gesigneerd R. Blondiau.


Oud gemeentehuis van Vossem en school

Dorpsplein 1 (Tervuren)
Het voormalige gemeentehuis en de haaks aansluitende schoolvleugel, met uitbreiding van 1907, werden beide opgetrokken uit baksteen onder zadeldak en kadastraal ingetekend in 1863.


Parochiekerk Sint-Paulus

Dorpsplein zonder nummer (Tervuren)
Georiënteerde driebeukige kerk op een lichte verhevenheid, uitgevoerd in Maasromaanse stijl en opklimmend tot eind 12de en begin 13de eeuw, grondige aanpassingen eind 17de en in begin 18de eeuw, ommuurd voormalig kerkhof.


Pastorie Sint-Paulusparochie

Dorpsstraat 9 (Tervuren)
Neogotisch getinte pastorie, gedateerd 1905 en opgericht naar ontwerp van architect P. Langerock, aan de oostzijde gedeeltelijk ommuurde pastorietuin met deels bewaarde omgrachting.


Sint-Hubertuskapel

Dorpsstraat zonder nummer (Tervuren)
De kapel, opgetrokken uit witgeschilderde baksteen onder zadeldak, werd opgericht in 1819, de achterliggende linde werd vervangen in 2002.


Watermolen op de Voer

Waalse baan 2 (Tervuren)
Watermolen van het bovenslagtype van 1755, in oorsprong eigendom van de abdij van Park in Heverlee.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskom Tervuren en Warandepark

Warande (Tervuren)
Het Warandepark (225 ha) in het brongebied van de Voer bevat een ringmuur, 8 vijvers, dreven, een ‘zevensterre’ en een Gordaalmolen (“Spaans huis”). Een middeleeuwse kasteel van de hertogen van Brabant, werd in 1782 gesloopt. Van een nieuwer kasteel nabij de Sint-Hubertuskapel (ingewijd 1617), blijven stallingen in hoefijzervorm over. Een paleis in Lodewijk XVIde-stijl herbergde tijdens de Wereldtentoonstelling in 1897 een deel van de Congolese afdeling. Het park in Franse stijl bevat merkwaardige axiale perspectieven. In 1902 tekende Ch.L.Girault in opdracht van Leopold II het Museum voor Midden-Afrika. De koning liet in 1897 ook de Tervurenlaan aanleggen naar het Brusselse Jubelpark en de tramlijn van Brussel naar Tervuren met pittoresk eindpunt. In 1931 volgt de eerste spoorlijn met elektrische tractie. Het centrum van Tervuren heeft opmerkelijke historische gebouwen.