Beschermd monument

Talud, kerkhof en kasseiverharding

Beschermd monument van 23-11-1998 tot heden

ID: 8861   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8861

Besluiten

Talud met bomen en struiken, kerkhof met kerkhofmuur en kasseiverharding en Sint-Martinushoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-1998  ID: 3360

Beschrijving

De talud met bomen en struiken, het kerkhof en de kerkhofmuur rond de kerk en de aansluitende kasseiverharding zijn samen beschermd als monument.Waarden

De talud met bomen en struiken, het kerkhof en de kerkhofmuur rond de kerk met aansluitende kasseiverharding zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde van de talud met bomen en struiken: een in oorsprong door erosie van de Scheldemeander gevormde 'half-motte', later door kunstmatige ophoging met uitgraving van een gracht tot volledige motte geƫvolueerd en beschermd door hakhoutbeplanting (bomen en struiken) die essentieel is voor stevigheid van talud en kerkhofmuur;
een met de mottesituatie en het latere kerkhof samengaande neolithische en Gallo-Romeinse en Karolingische woonsite.

historische waarde

De historische waarde van het kerkhof en kerkhofmuur met kasseiverharding:
de bakstenen kerkhofmuur bij de Sint-Martinuskerk, die met deze als monument beschermde kerk en met de site van de halfmotte een onverbreekbaar geheel vormt;
een bij de site aansluitende, nog gedeeltelijk bewaarde kasseiverharding, een van de schaars geworden voorbeelden van geplaveide wegverharding die hier integrerend deel uitmaakt van het aspect van de oude site.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Melden

Berchemweg, Meldenstraat, Ruiminge (Oudenaarde)
De dorpskern van Melden wordt getypeerd door de motte met parochiekerk Sint-Martinus, de omringende populieren, de pastorie en de overwegend eenlagige 19de-eeuwse woonhuizen.


Parochiekerk Sint-Martinus en kerkhof

Meldenstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiƫnteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse bij het begin van de straat en excentrisch ten opzichte van bebouwde dorpskern gebouwd; wellicht een motte waar mogelijks eertijds een versterking stond.