Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
88708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88708

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Katholieke basisschool, als klooster en school in 1879 gesticht door Juffr. De Wed. Vandereecken - De Raedt (zie arduinen plaat links onderaan in de middenbouw). In 1908 uitbreiding door aanbouw van zijvleugels. Recentere lage bakstenen ommuring.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en school

Vontstraat 53 (Oudenaarde)
Katholieke basisschool, als klooster en school in 1879 gesticht door Juffr. De Wed. Vandereecken - De Raedt (zie arduinen plaat links onderaan in de middenbouw). In 1908 uitbreiding door aanbouw van zijvleugels. Recentere lage bakstenen ommuring.