Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 88738   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88738

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig brouwershuis van de "Brasserie O. Liedts", aktief tot 1954, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de thans gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Reeds voor 1500 was hier "een huus metten brauwhalm ghenaempt 't Wielken", begin 17de eeuw gehouden door Anton Blommaert.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwershuis

Einestraat 19 (Oudenaarde)
Voormalig brouwershuis van de "Brasserie O. Liedts", aktief tot 1954, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de thans gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Reeds voor 1500 was hier "een huus metten brauwhalm ghenaempt 't Wielken", begin 17de eeuw gehouden door Anton Blommaert.