Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
88746
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88746

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve op begraasd erf met meidoornhaag. Ten noordoosten, boerenhuis met witgekalkte gevel op gepikte plint afgedekt met overkragend zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Bollestraat 4 (Aalter)
Hoeve op met gras begroeid erf met meidoornhaag. Dwarsschuur van acht traveeën met twee gekoppelde rondboogvormige doorritten van wagenhuis en een rechthoekige inrijpoort van schuur, afgedekt met zadeldak; cementtegel met jaartal 1874 in straatgeveltop. Ten westen, bakhuisje.