Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Dendermonde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
88760
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88760

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huidig stationsgebouw gelegen aan Statieplein in 1942-43 in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architecten J. en M. Van Kriekinge (Brussel) gebouwd op de plaats van het houten stationsgebouw dat omstreeks 1880-1881 als uitbreiding van het stationnetje uit 1849 werd opgericht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Nieuw station Dendermonde

Statieplein zonder nummer (Dendermonde)
Huidig stationsgebouw in 1942-43 in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architecten J. en M. Van Kriekinge gebouwd op de plaats van het houten stationsgebouw dat omstreeks 1880-1881 als uitbreiding van het stationnetje uit 1849 werd opgericht. Strak geconcipieerd, langwerpig gebouw van één en twee bouwlagen onder platte daken en steil zadeldak. Ten zuidoosten, parallel aan stationsgebouw, perrons circa 1910 met elkaar verbonden via reizigerstunnel.