Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-10-1980 tot heden

ID
8880
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8880

Besluiten

Van Caeneghemgesticht, Pharmacodynamisch Instituut en Bijlokehospitaal
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1980  ID: 1530

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat het blindenhuis Van Caeneghemgesticht, het Pharmacodynamisch Instituut, het Physiologisch Instituut, het Rommelaere Instituut en 19de-eeuwse burgerhuizen aan de Coupure Links.Waarden

Het blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met hun onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met omgeving

Apotheekstraat, Coupure, Hospitaalstraat, Jozef Kluyskensstraat (Gent)
Deze bouwblokken tussen de Coupure en Leie worden voornamelijk bepaald door de neogotische en eclectische universiteitsgebouwen ontworpen aan het begin van de 20ste eeuw door Louis Cloquet.

Is de omvattende bescherming van

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht

Coupure 55-65 (Gent)
In een fraaie, ommuurde tuin gelegen blindenhuis. Gesticht in 1847 met de legaten van de groot-industrieel J.L. Van Caneghem en later van B. Laurentius. Waardevol neogotisch gebouw opgetrokken in 1852-55 naar ontwerp van Karel Van Huffel.


Burgerhuis

Coupure 3 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën onder pseudo-mansardedak (kunstleien) met dakkapellen, daterend uit eind 19de eeuw. Neoclassicistische bepleisterde lijstgevel op arduinen sokkel.


Burgerhuis

Coupure 5 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën met zadeldak (pannen); bepleisterde lijstgevel van 1866. Gevelbepleistering verlevendigd door schijnvoegen.


Burgerhuis

Coupure 7 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag met zadeldak (pannen), daterend van 1866.


Burgerhuis

Coupure 53 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën onder zadeldak (pannen) met vier latere dakkapellen. Neoclassicistische lijstgevel van 1866, gecementeerd en aangepast in eerste helft 20ste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 91 (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen van 1866.


Burgerhuis met second-empiregevel

Coupure 9 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën met zadeldak (pannen), second-empiregevel van 1867.


Burgerhuizen

Coupure 99-101 (Gent)
Breedhuis, verdeeld in twee woningen, van vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder mansardedak (kunstleien) met dakkapel uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Coupure 93-97 (Gent)
Eenheidsbebouwing van woningen van het enkelhuistype van drie traveeën daterend van 1866.


Directeurswoning

Coupure 73 (Gent)
Voormalige directeurswoning van het zogenaamde "Van Caneghemgesticht". Bepleisterde straatgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met afgewolfd zadeldak (pannen), daterend uit derde kwart 19de eeuw.


Het Rommelaere Instituut

Apotheekstraat 5, Jozef Kluyskensstraat 27-29 (Gent)
Het Rommelaere Instituut werd in eclectische stijl ontworpen door architect Louis Cloquet tussen 1900 en 1905, als een geheel met het Pharmacodynamisch Instituut en Physiologisch Instituut. Het complex op U-vormige plattegrond en met drie bouwlagen is voornamelijk gekenmerkt door de door steunberen sterk geritmeerde oostvleugel met alternerende getrapte dakvensters en gesculpteerde boogvelden op de bovenste verdieping.


Hoekhuis

Coupure 1 (Gent)
Eertijds woonhuis van de Gentse schilder A. Baertsoen (1866-1922). Hoekhuis met de Albert Baertsoenkaai uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Hoekhuis

Coupure 105 (Gent)
Hoekgebouw in laat-Louis-Philippestijl van 1866.


Opgaande zilverlinde bij het Blindenhuis

Coupure 65 (Gent)
Bij de oostelijke zijgevel van het voormalig Blindenhuis staat binnen de ommuurde tuin een monumentale zilverlinde.


Pharmacodynamisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)
Het Pharmacodynamisch Instituut werd in eclectische stijl, met voornamelijk neogotische inslag, ontworpen door architect Louis Cloquet tussen 1900 en 1905. Het complex, van de straat gescheiden door een tuintje en ijzeren hek, vertoont een fraaie polychrome gevel met twee bouwlagen geritmeerd door getrapte dakvensters en neogotische vensternissen en boogvelden.


Physiologisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)
Het voormalige Physiologisch Instituut werd in eclectische stijl, met voornamelijk neogotische inslag, ontworpen door architect Louis Cloquet tussen 1900 en 1905. Het complex omvat soberdere vleugels met twee en één bouwlaag.