Dambrug

Beschermd monument van 09-07-2001 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Moerbeke
Deelgemeente Moerbeke
Straat Korte Damstraat
Locatie Korte Damstraat zonder nummer (Moerbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44045/108.1
  • OO002529

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dambrug

Korte Damstraat zonder nummer, Moerbeke (Oost-Vlaanderen)

De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531 rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen
Dateringinterbellum

Beschrijving

De Dambrug is beschermd als monument. De brug wordt aangeduid met het nummer 2-150-007-1.

Waarden

Ophaalbrug nummer 2-150-007-1 over de Moervaart genaamd Dambrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een kleine ijzeren ophaalbrug, met kenmerkende - in hoofdzaak uit bakstenen metselwerk bestaande - bruggenhoofden; ophaalbrug die circa 1930 werd geconstrueerd en in 1945 ingevolge oorlogsschade werd hersteld; één van de verschillende bruggen die in dezelfde periode - namelijk het interbellum - over de in 1531 rechtgetrokken Moervaart werden gelegd in het kader van de noodzakelijke verbindingen tussen de bewoning en bedrijvigheid op de linkeroever en de agrarische gebieden achter de rechteroever van de Moervaart die gedurende eeuwen een belangrijke handelsroute was in het kader van de bevoorrading van Gent in brandhout en turf; als een van de verschillende ophaalbruggen over de Moervaart die in het algemeen tot éénzelfde type behoren maar in het bijzonder door eigen specifieke details worden gekenmerkt.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.