Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 88810   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88810

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaand burgerhuis op de hoek Moerstraat, opgetrokken in 1916-18. Omhaagd voortuintje afgesloten met gietijzeren hek. Bakstenen gevel van drie traveeën en twee bouwlagen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Bellemdorpweg 64 (Aalter)
Alleenstaand burgerhuis met omhaagd voortuintje afgesloten met gietijzeren hek. Bakstenen gevel van drie traveeën en twee bouwlagen, opgetrokken in 1916-18.