Beschermd monument

Woning In 't Haasken

Beschermd monument van tot heden

ID
889
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/889

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De woning In 't Haasken is beschermd als monument.Waarden

Het huis genaamd In 't Haasken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning In 't Haasken

Grote Markt 11 (Diest)
Drie verdiepingen hoge trapgevel uitlopend op een driehoekig fronton; traditionele bak- en zandsteenstijl.