Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zaal en cinema Belgica

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
88925
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88925

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

CC Belgica, voormalige Zaal/Cinema Belgica.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zaal en cinema Belgica

Kerkstraat 24-26 (Dendermonde)
De NV Burgerskring liet op het puin van de in 1914 verwoeste woning van wijlen burgemeester, minister en olieslager Leo De Bruyn volgens een bouwplan van 1925 en naar plannen van stadsarchitect F. de Ruddere, een complex in neobarokstijl optrekken. Dit complex omvatte een schouwburg en een brasserie die elk een aparte toegang hadden. Dit pand vijf traveeën en twee bouwlagen en is opgetrokken uit baksteen en witte natuursteen op een sokkel van blauwe hardsteen.