Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 88929   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88929

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Goed bewaarde hoeve met losstaande bestanddelen, voorheen gelegen binnen dezelfde rechthoekige omgrachting als nummer 128. Achterin gelegen woonhuis ten noorden, schuur ten oosten en bakhuis ten zuidwesten van het begraasd erf met oude boomgaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Pontstraat 162 (Deinze)
Goed bewaarde hoeve met losstaande bestanddelen, voorheen gelegen binnen dezelfde rechthoekige omgrachting als nummer 160. Achterin gelegen woonhuis ten noorden, schuur ten oosten en bakhuis ten zuidwesten van het met gras begroeid erf met oude boomgaard. Op een terp gelegen woonhuis uit de eerste helft van de 18de eeuw. Bakhuis van het samengestelde type uit de 18de eeuw.