Kasseiweg Sint-Amelbergastraat

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mater
Straat Sint-Amelbergastraat
Locatie Sint-Amelbergastraat (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/231.1
  • DO001037
  • OO001782

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg Sint-Amelbergastraat

Sint-Amelbergastraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De Sint-Amelbergastraat is als kasseiweg beschermd als monument.

Waarden

Uitbreiding: Sint-Amelbergastraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde, wetenschappelijke waarde


deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industrieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn.
de wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten.
ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden , ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid.
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter.
de kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.