Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
88985
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88985

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens bouwaanvraag van 1908 naar ontwerp van architect Prosper Buyck (Gent) gebouwd in opdracht van de heer G. Mertens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

Muinklaan 20 (Gent)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1908 naar ontwerp van architect Prosper Buyck. Gelegen achterin voortuintje met bewaard ijzeren hekwerk, eveneens naar ontwerp van 1908. Voorgevel van witte baksteen boven arduinen onderbouw met twee keldervensters.