Beschermd monument

Fontein

Beschermd monument van 05-12-1962 tot heden
ID: 8900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8900

Besluiten

Fontein
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1962  ID: 505

Beschrijving

Deze fontein is beschermd als monument.

De fontein werd afgebroken in 1974 en later gerestaureerd en heropgebouwd aan het Gentiel Antheunisplein. Het beschermingsbesluit werd echter nooit aangepast.Waarden

De fontein zich bevindend op het Jezuïetenplein te Oudenaarde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fontein

Gentiel Antheunisplein zonder nummer (Oudenaarde)
Fontein van de hand van gebroeders Parmentier (Gent), zogenaamd Leeuwenfontein, opgericht in 1830 en in 1831 beschouwd als symbool van de Belgische onafhankelijkheid.