Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij Den pau

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 89001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89001

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen met brouwerij zogenaamd "Den Pau". Oudste vermelding in 1487. Interessant rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met rijk uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655 (zie verweerde steen in geveltop).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij Den Pau

Broodstraat 5 (Oudenaarde)
Voorheen met brouwerij zogenaamd "Den Pau". Oudste vermelding in 1487. Interessant rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met rijk uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655 (zie verweerde steen in geveltop).