Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Bonte Mantel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 89041   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89041

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Barokgevel, enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), op de cartouches in de in- en uitgezwenkte geveltop gedateerd 1675.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Bonte Mantel

Vrijdagmarkt 47 (Gent)
Barokgevel, enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), op de cartouches in de in- en uitgezwenkte geveltop gedateerd 1675.