Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
89060
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89060

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schuin ingeplante hoeve met moestuintje aan straatzijde, gelegen op de hoek met de Smisstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Ruiterstraat 2 (Zottegem)
Schuin ingeplante hoeve met moestuintje aan straatzijde; losstaande bestanddelen in baksteenbouw onder zadeldaken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in oostelijk dienstgebouw. Boerenwoning van één bouwlaag, zeven traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw.