Beschermd monument

Woning De Roos

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID
891
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/891

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De woning De Roos is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Roos

Grote Markt 13 (Diest)
Dwarshuis uit de 16de eeuw met vernieuwde voorgevel uit het tweede kwart van de 18de eeuw.