Beschermd monument

Theresianenklooster

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

ID
8910
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8910

Besluiten

Geografisch pakket Aalst
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3236

Beschrijving

De bescherming omvat het Theresianenklooster, in gebruik als Koninklijk Lyceum, dat bestaat uit de hoofdgebouwen rond de binnenplaats, de Herberg Brussel en de twee aanpalende herenhuizen.Waarden

Pontstraat 51-57: delen van het voormalig klooster der Theresianen (nummer 51) (hoofdgebouwen rond binnenkoer), voormalige herberg Brussel (nummer 53) en huizen nummers 55-57 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van het pand nummers 55-57, als voorbeeld van een oorspronkelijk bepleisterde maar nu gedecapeerde bakstenen lijstgevel uit de late 18de-begin 19de eeuw, naar concept met het aanpalend pand nummer 53 harmoniërend, met merkwaardige marmervloer in zwarte en witte patronen, trappalen versierd met rankwerk en sobere vaasvormige bekroning, interieurs in sobere neo-Vlaamserenaissance-stijl.

historische waarde

van het pand nummer 53, later bestemd als herberg, thans school, met oorspronkelijk bepleisterde doch thans gedecapeerde bakstenen lijstgevel uit de late 18de eeuw, met laatclassicistische kenmerken, rondboogpoort en zandstenen plint, trapzaal met eikenhouten trap in Louis XVI-stijl met trappaal versierd met rankwerk, vogels, ramskop en bloemenkorf, verlicht door groot venster in gestileerde art-nouveaustijl, marmeren vloer met stervormig centraal motief en salon met versoberde aankleding in Louis-Philippe-stijl uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

historische waarde

als voormalig Theresianenklooster dat sedert het tweede kwart van de 17de eeuw te Aalst was gevestigd en na opheffing op het einde van de 18de eeuw heringericht werd in de Hoogstraat (huidige Louis D'Haeseleerstraat) (voormalig Annonciadenk1ooster) in het tweede kwart van de 19de eeuw.

historische waarde

als voorbeeld van een oorspronke1ijk bepleisterde doch later gedecapeerde bakstenen lijstgevel (nummer 51) met kalkstenen poortomlijsting uit het midden van de 18de eeuw met 1aatbarokke in- en uitbuigende lijst en siervazen.

artistieke waarde

van de in kern 17de-eeuwse vleugels (nummer 51) rond een binnenkoer met rondbogengalerij op arduinen kolommen en traditionele zand- en baksteenconstructies met onder meer speklagen, negblokken, cartouche met jaartal 1684, een merkwaardige poortom1ijsting in laatbarokke stijl, een bewaarde binnenindeling met classicistische koetsdoorrit, alsook een hoger gelegen laat-18de-eeuwse trapzaal in Louis XVI-stijl.

historische waarde

van de in kern 17de-eeuwse vleugels (nummer 51) rond een binnenkoer met rondbogengalerij op arduinen kolommen en traditionele zand- en baksteenconstructies met onder meer speklagen, negblokken, cartouche met jaartal 1684, een merkwaardige poortom1ijsting in laatbarokke stijl, een bewaarde binnenindeling met classicistische koetsdoorrit, alsook een hoger gelegen laat-18de-eeuwse trapzaal in Louis XVI-stijl.

artistieke waarde

van het pand nummer 53, later bestemd als herberg, thans school, met oorspronkelijk bepleisterde doch thans gedecapeerde bakstenen lijstgevel uit de late 18de eeuw, met laatclassicistische kenmerken, rondboogpoort en zandstenen plint, trapzaal met eikenhouten trap in Louis XVI-stijl met trappaal versierd met rankwerk, vogels, ramskop en bloemenkorf, verlicht door groot venster in gestileerde art-nouveaustijl, marmeren vloer met stervormig centraal motief en salon met versoberde aankleding in Louis-Philippe-stijl uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

artistieke waarde

van het pand nummers 55-57, als voorbeeld van een oorspronkelijk bepleisterde maar nu gedecapeerde bakstenen lijstgevel uit de late 18de-begin 19de eeuw, naar concept met het aanpalend pand nummer 53 harmoniërend, met merkwaardige marmervloer in zwarte en witte patronen, trappalen versierd met rankwerk en sobere vaasvormige bekroning, interieurs in sobere neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Theresianenklooster

Pontstraat 51 (Aalst)
Gedeelte van het voormalig klooster der Theresianen, die zich vanuit 's Hertogenbosch te Aalst vestigden in 1632. Groot gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met voorheen bepleisterde en geschilderde lijstgevel, vermoedelijk met traditionele kern aangepast in de 18de en de 19de eeuw.


Theresianenklooster: herberg Brussel

Pontstraat 53 (Aalst)
Drielaags laatclassicistisch gebouw van zes traveeën onder zadeldak uit het einde van de 18de eeuw.; voorheen deel uitmakend van het Theresianenklooster, in 1786 verkocht en ingericht als herberg Brussel.


Theresianenklooster: Huis Moyersoen en Huis Van Molle

Pontstraat 55 (Aalst)
Als eigendom van het Theresianenklooster werden deze gebouwen verkocht in 1786. Het gebouw uit de 18de-19de eeuw met respectievelijk vier (Huis Van Molle) en vijf (Huis Moyersoen) traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak, had oorspronkelijk een bepleisterde en witgeschilderde vlakke lijstgevel op arduinen plint.