Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis, hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
89157
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89157

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verwaarloosd boerenhuis, voorheen met dorpswinkeltje. Oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen op U-vormige aanleg op begraasd, sterk afhellend erf toegankelijk via ijzeren hek aan overhoekse gemetste pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Huisepontweg 2 (Kruisem)
Verwaarloosd boerenhuis, voorheen met dorpswinkeltje. Oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen op U-vormige aanleg op sterk afhellend erf toegankelijk via ijzeren hek aan overhoekse gemetste pijlers.