Beschermd monument

Jezuïetencollege

Beschermd monument van 05-11-1974 tot heden

ID: 8916   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8916

Besluiten

Jezuïetencollege
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 05-11-1974  ID: 781

Beschrijving

Het Jezuïetencollege is beschermd als monument.Waarden

Het gebouw gelegen Jezuïetenplein 24-25 te Oudenaarde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Jezuïetencollege

Jezuietenplein 24-25 (Oudenaarde)
Enig resterende deel van het voormalige Jezuïetenklooster en college. De Sociëteit Jesu werd in Oudenaarde opgericht in 1615. In hetzelfde jaar kocht ze een huis in Tussenbruggen, namelijk de hoek van de latere zogenaamde Krekelput en de Grachtschelde.