Beschermd monument

Stadswoning en arbeidershuizen

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

ID
8922
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8922

Besluiten

Geografisch pakket Aalst
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3236

Beschrijving

De bescherming omvat de stadswoning en de vier arbeidershuizen aan weerszijden van de inrijpoort van Huis Erve De Stove.Waarden

Stoofstraat 4, 6, 8, 10, 12 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als tweelaagse stadswoning met bepleisterde gevel (nummer 4) en tweelaagse arbeiderswoningen met witgekalkte gevels onder pannenzadeldak, opgetrokken te weerszijden van de 18de-eeuwse inrijpoort van "Erve de Stove", daterend van de 19de eeuw, doch teruggaand op een oudere kern.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoningen

Stoofstraat 6-12 (Aalst)
19de-eeuwse tweelaagse arbeiderswoningen van telkens twee traveeën, volgens indeling deur-venster-deur-venster.


Stadswoning

Stoofstraat 4 (Aalst)
19de-eeuws enkelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.